Автоматизирано прецизно фрезоване в медицинската техника

/ins . Като партньор за производството на оригинално оборудване Fetzer Medical GmbH & Co. KG произвежда различни хирургически инструменти и компоненти за медицинската техника по спецификации на клиента с помощта на персонализирани, но въпреки това универсални и гъвкави обработващи центрове от Hermle.  

"От идеята до готовия продукт или: All in one inclusive Labeling!" – това е кредото на средноголямата фирма Fetzer Medical GmbH & C. KG, 78532 Tuttlingen, основана през 2008 г. от Петер Фетцер. Тогава Петер Фетцер се решава да направи стъпка напред на базата на продължителната фамилна традиция в разработването и производството на хирургически инструменти и медицински устройства. С ясната цел да работят изключително като независим доставчик на оригинално оборудване и да набавят целия необходим персонал и техническо оборудване за тази цел Fetzer Medical стартираха мащабна програма за инвестиции, квалифициране и сертификация и още през 2008 г. започнаха да използват 5-осна обработка. Всичко това с
ясната цел да могат да извършват гъвкава и бърза доставка на поръчките при високо разнообразие на продукти и количества." Извършва се обработка на всички използвани материали, включително титан, и Fetzer Medical доставя частите на клиента готови за употреба – от прототипи/единични детайли до серийно произвеждани компоненти и цели уреди. За тази цел компанията, която понастоящем разполага с 45 висококвалифицирани специалисти, използва най-съвременното оборудване, като основният дял от около 75% се състои от сложни фрезови обработки/пробивания и поради тази цел Fetzer Medical залага още от самото начало на 5-осни високопроизводителни обработващи центрове от Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, D-78559 Gosheim.

От ръчното производство на единични детайли до промишленото производство

Бернд Цепф, ръководител производство във Fetzer Medical, относно решението за машини от Hermle:  "Със своята масивна и здрава портална конструкция, концепцията за три оси на инструмента и две оси на детайла, както и оптималното благодарение на това подвеждане на инструмента, и, не на последно място, добрия достъп машините Hermle са идеални за 5-осната цялостна обработка на една или две установки. Освен това както служителите, така и аз, имаме отличен предишен опит с машините на Hermle, тяхното управление и програмиране, също толкова лесното обслужване и реагиращия изключително бързо и компетентно сервиз. В крайна сметка този предишен опит ни помогна да започнем незабавно да използваме 5-осната технология, с която се сдобихме през 2008 г. с доставката на 5-осен CNC високопроизводителен обработващ център от типа Hermle C 40 U." Поради положителното развитие на бизнеса се наложи капацитетите да се увеличат и последваха още, частично високоавтоматизирани обработващи центрове Hermle, за да може днес Fetzer Medical да осигурява навременното производство на оригинално оборудване на пет обработващи центъра. След като с първоначално доставения 5-осен обработващ център C 40 U беше повишена собствената производствена компетентност и беше изградено обширно ноу-хау, днес тази машина се използва предимно за предварително производство, както и за обработка на прототипи, мостри и малки серии. Освен това бяха оборудвани два допълнителни 5-осни високопроизводителни обработващи центъра от типа C 22 U с 11-позиционни подавачи на палети/палетни магазини от типа PW 150, които се използват за автоматизираното гъвкаво производство на различни компоненти в серии от до 300 броя.

Проверени и сертифицирани: производствени процеси на обработващи центрове Hermle

Като допълнителна степен на автоматизация един от 5-осните високопроизводителни обработващи центрове C 12 U е комбиниран с роботизирана клетка RS 05 за производството на конструирана на модулен принцип продуктова фамилия ножици. Машинният парк на Hermle се допълва с CNC обработващ център от типа C 800 V, позволяващ извършването на универсални работи в областта на подготовката на производството, като напр. гъвкавото изработване на референти повърхнини и приспособления. Тъй като всички монтирани тук обработващи центрове Hermle се базират на една и съща концепция и на една и съща философия на управление и обслужване, операторите се възползват от изключително висока степен на разпознаване, опит, безопасност, а чрез това и на приемане. Това оказва повишаващо производителността въздействие на машините, които, от една страна, се обслужват и използват в едносменен режим, докато ,от друга страна, споменатите обработващи центрове с палети, съотв. с роботизирана система, се използват самостоятелно през нощта или събота и неделя за автоматично зареждане на машината като неизискващи намесата на оператор съоръжения. Към тези "Hard-Facts" се прибавят допълнително и "Soft-Facts", на които в свързаното с множество строги изисквания производство на хирургически инструменти и медицински устройства се обръща огромно внимание. Тъй като при хирургическата и медицинската техника – съгласно изискванията на институциите на ЕС и САЩ – се изисква производственото и осигуряващото качеството оборудване да бъде проверено и сертифицирано без никакви изключения, по отношение на сертифицирането в САЩ огромно предимство беше, че множество американски компании за медицинска техника вече произвеждат с проверени обработващи центрове Hermle. Това направи проверките за Fetzer Medical по-лесни и по-бързи, което позволи по-бързо реализиране Time-to-Market за техните
клиенти.       

Описания на фигурите:

Фигура 1 показва работното пространство на 5-осен високопроизводителен обработващ център C 22 U с кръгла въртяща се маса с цифрово управление с диаметър 320 mm, върху която е монтирана многопозиционна затягаща система (0877)  .© Hermle AG

Фигура 2 показва палетния магазин с осем места към подавача на палети PW 250 – заедно с подавача на палети и закрепването на палети върху масата на 5-осния високопроизводителен обработващ център C 22 U в системата има общо 11 палета (0948) .© Hermle AG

Фигура 3 показа от ляво надясно Саша Ризингер, мениджър Продажби, Магистър икономист (FH) Юрген Щикел, управител, и Бернд Цепф, ръководител Производство, всички от Fetzer Medical GmbH & Co. KG в Тутлинген (0963) .© Hermle AG


Лице за контакт за въпроси:

Удо Хип, ръководител Маркетинг, Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, D-78559 Gosheim


Телефон: (0)7426 95-6238   


  Имейл: Udo.Hipp@hermle.de  


  www.hermle.de

 
Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Publications