Обработващите центрове за детайли с големи размери на Hermle в производството на пресформи и инструменти

 От файла до прецизния детайл

/ins В най-истинския смисъл на думата фирменото мото "Добрият резултат не е случайност" потвърждава философията и стратегията на доставчика на услуги в областта на технологии за рязане HETEC GmbH от Брайденбах, Германия! Защото на човек, който подобно на Фридхелм Херхаус с неговите знания и умения в (твърде) дългосрочен план не е могъл да се докаже в практиката в полза на клиентите, му остава само една възможност – пътят към самостоятелна фирма. Заедно със своя брат Гюнтер Херхаус той първо създава HETEC OHG в Бад Ласпе. С разрастването на дейността към тях се присъединява и третият брат Вернер Херхаус и през 2000 г. създаването на HETEC GmbH поставя временно точка в развитието на предприятието.

"Временно" тук е много точно казано, тъй като бързо следват инвестиции в CAD/CAM системи (3-осни), а през 2002 г. и в първия център за 5-осна обработка, както и в необходимата техническа и организационна среда. С насочването на фокуса към обработката на детайли с големи размери през 2003 г. в Брайденбах, където днес е седалището на фирмата, се появява и нов производствен цех. Отговарящите в качеството си на изпълнителни директори за съответното направление братя продължават да инвестират последователно в CAD/CAM системи, металорежещи машини с CNC, оптимизация на работните процеси и дистанционно управление на работните процеси. По този начин те винаги са в състояние да предложат на своите увеличаващи се клиенти съвременни производствени технологии за сложни компоненти с високи изисквания, предназначени за производството на инструменти и пресформи, както и основни инструменти с големи размери.

За да могат да бъдат изпълнени дългосрочно високите и нарастващи изисквания на клиентите, след 2009 г.HETEC залага, наред с другото, и на центрове за 5-осна обработка на Maschinenfabrik Berthold Hermle AG.Началото е дадено от обработващ център тип C 40. След него следват един C 30 U и веднага след появата им – първите големи машини от сериите C 60 U и C 50 U. В течение на времето за по-малки обработки са добавени един C 400 U и накрая отново един голям C 52 U.

Фридхелм Херхаус за сътрудничеството с Hermle AG: "Винаги сме били консултирани много добре и коректно от страна на Hermle и както и преди, все още сме въодушевени от концепцията на 5-осната обработка, от производителността, много високата точност, достъпността, отличното и бързо обслужване и много доброто съдействие във всички фази на проекта." Като видимо и осезаемо доказателство от практиката той споменава, че закупеният през 2009 г. обработващ център C 40 U до днес има зад себе си повече от 30000 работни часа – с 1-вия шпиндел! – както и това, че на основата на изготвен през 2016 г. протокол от измервания стойностите за точността отпреди седем години са били просто потвърдени!

Прави впечатление, че обработващите центрове Hermle, независимо от широкото поле на приложение за цялостна и финишна обработка, са оборудвани "само" със стандартни магазини за инструменти. Причината за това е, че HETEC е разработил собствена система с магазин за инструменти и неговото управление, с която всички фрезови машини и обработващи центрове, които между другото разполагат с идентични приспособления за закрепване на инструменти HSK-A63, се оборудват в съответствие с обработките в зависимост от поръчките. Става дума общо за около 2000 "умни" инструмента с носител на данни, от които около 250 различни инструмента за фрезоване и около 300 за пробиване и обработка на резба. Тези инструменти трябва да се сменят "сляпо" и гъвкаво според необходимостта, което намалява драстично времето за смяна и оборудване.

С купуването на новия център за 5-осна обработка C 52 U HETEC прави още една стъпка напред и поръчва за първи път базовия пакет HIMS (Hermle Information Monitoring Software). С него се показва състоянието на експлоатационния живот и резултатите могат да се изпращат и по имейл в случай на необходимост. Това съответства отлично на стратегията за производство и (дистанционно) управление на HETEC, която в нормалния случай цели едносменно управление и иначе (контролиран) автоматизиран режим на работа. С работно пространство X = 1000, Y = 1100, Z = 750 mm, както и кръгла въртяща се маса с диаметър 700 mm, и при макс. тегло на натоварване от 2000 kg обработващият център C 52 U е идеален за цялостна/финишна обработка и на най-сложните компоненти за производството на инструменти и пресформи или фундаментни плочи.

Накрая Фридхелм Херхаус се изказва много ласкаво за сътрудничеството с Hermle и между другото заявява: "Въпреки увеличаващата се сложност обработващите центрове Hermle не са сложни за разполагане, могат да бъдат пуснати бързо в експлоатация и могат да бъдат управлявани лесно. Освен това добрата достъпност ни позволява да преоборудваме напълно големите машини в рамките на 15 минути от един за друг детайл. По този начин без друга автоматизация при производството на единични части достигаме до 400 работни часа на шпиндела на месец за машина. Много добър пример за производителността на Hermle представлява проектът с 5-осния обработващ център C 52 U, от който се нуждахме спешно поради настойчивите изисквания на клиентите. Поръчката ни беше дадена, при условие че ще осигурим капацитети за 8 x 140 часа производство и ще можем да доставяме в срок. С помощта на Hermle успяхме да инсталираме за кратко време C 52 U, да го пуснем в експлоатация и не само да реализираме изискваната готовност, но и да я гарантираме дългосрочно. Не всеки може да предлага толкова съгласуван общ пакет и да доставя точно навреме, тъй като дори и в страната на машиностроителите Германия няма достатъчен избор".

Центровете за 5-осна обработка на Hermle днес работят в климатизиран цех и са в състояние да спазват постоянно обещаните точности (например отклонение от 2 стотни от милиметъра на 500 mm дължина на фрезоване) и така осигуряват на HETEC решаващо конкурентно предимство!

Описание на снимките:

Снимка 1 показва част от 5-осните обработващи центрове в климатизираното хале на доставчика на услуги за механична обработка HETEC в Брайденбах

Снимка 2 показва новия 5-осен обработващ център C 52 U

Снимка 3 показва работната зона на C 52 U с кръглата въртяща се маса с диаметър 700 mm и за товари до 2000 kg – в случая оборудвана с голямоформатен основен инструмент, който ще извърши 5-осна окончателна механична обработка

Снимка 4 показва цялостно обработена 5-осно вложка за форма с тесни и дълбоки кухини

Снимка 5 показва от дясно наляво Фрийдхелм Херхаус, управител, Кристоф Шнайдер, ръководител "Технологии за фрезоване" за групата и Том Херхаус, Приложна техника/оператор, всички от доставчика на за механична обработка HETEC GmbH

MASCHINENFABRIK BERTHOLD HERMLE AG

Hermle AG е реномирана компания, заемаща едно от първите места както на национално, така и на международно ниво. Благодарение на постоянните си нововъведения Hermle е един от водещите производители на обработващи центрове. В световен мащаб успешно внедрени са над 25000 обработващи центъра на Hermle. Добре развитата търговска и сервизна мрежа гарантира партньорство на локално ниво във всички важни страни по света. Машините Hermle се произвеждат в Югозападна Германия в област, която от поколения е дом за прецизната техника и машиностроенето. Обработващите центрове Hermle се използват за рационално обработване на инструменти, форми и серийни детайли. Благодарение на качеството си и високата си прецизност те се използват в множество производствени¬ области, по-специално в браншове с повишени изисквания, като например медицинската техника, машиностроенето, оптиката, самолетостроенето, автомобилостроенето и състезателните спортове и от техните доставчици.

www.hermle.de

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Publications