БЕЗЖИЧЕН МОНИТОРИНГ НА СМАЗВАНЕТО СВЕТОВНИ НОВИНИ!

/ins Мониторите  WLubeMon  следят за подаването на точното количество смазочен продукт на точния лагер – основен критерий за  надеждността на всяка смазочна система.  

Системата работи абсолютно независимо, и е с възможности да следи всички типове смазочни грес системи, включително  ръчно смазване.

 Мониторът (LubeMon) е на пазара вече от няколко години, но бе с кабелно предаване на данните. Недостатъци на този модел бяха  високата стойност на инсталиране на кабела, както и рискът от неговото увреждане.
 

WLubeMon включва прецизен грес-метър, който измерва количеството на подадения лубрикант към смазочната точка. Измерителят комуникира непрекъснато и безжично  с Контролното устройство. Системата издава аларма, както при твърде голям, така и при недостатъчен обем на подаденото количество грес, както и  статистически данни и  функции.

Контролното устройство може да следи до 20 индивидуални грес-метри и има нормално покритие от 75 метра. Състоянието на всеки един грес-метър се показва ясно на Контролното устройство, което е много лесно за употреба, и има цветен дисплей.

Батерията на грес-метъра издържа приблизително 15 години.

Убедени сме, че много  скъпо струващи повреди  на лагерите, и престои ще бъдат избегнати с помощта на тази система , тъй като потребителят ще бъде  уведомен още при първия случай на пропуснато смазване.

 

За допълнителна информация се свържете  Niklas Rehn на niklas@assalub.se

 

Assalub AB

Prästängsvägen 15,597 30 Åtvidaberg
Tel: +46 120 358 40 
Email: info@assalub.se 

Internet: www.assalub.se

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Assalub Logo

Prästängsvägen 15,597 30 Åtvidaberg
Tel: +46 120 358 40  
Email: info@assalub.se   
Internet: www.assalub.se

Publications