Obey optimeerib bioenergia tootlikkust: Tõestatud meetod puidu biomassi energiaväärtuse tõstmiseks

Tuleb arendada säästlikke energialahendusi, kuna tõenäoliselt ülemaailmne energiakasutuse suurenemine ei aeglustu. Just sel põhjusel peab biomassienergiat laialdasemalt ja tõhusamalt kasutama. Kogu maailma metsades jääb suur hulk raiejäägist rakenduseta ning selle bioenergia kasutamata. Seda oleks võimalik muuta kasutades Obey pikkadel põhjamaistel traditsioonidel põhinevat bioenergia tootlikkuse optimeerimise protsessi.

Obey on akronüüm terminile “Optimising the bioenergy yield” (bioenergia tootlikkuse optimeerimine), mis viitab energia tootmiseks kasutatavale biomassile Tehniliste laminaatide ja kaitsepakendimaterjalide juhtival tootjal Walkil on koostöö kogemus metsatööstusega ning ta on tuttav eelistega, mis kaasnevad Obey protsessi rakendamisega. Walki on nüüd käivitamas uut veebilehte www.obeyinfo.com selleks, et edendada ülemaailmaliselt puidu biomassi tõhusat kasutamist.

 “Obey kujutab endast kogu raiejäägis ja metsaharvendamise käigus langetatud puudes sisalduva energiapotentsiaali ära kasutamist. Esimeseks sammuks on raiejäägi ja puude hakkimis- ja transpordieelne metsas kuivatamine. See on teada-tuntud fakt, et energiatootlus suureneb märgatavalt, kui küttematerjal enne põletamist täielikult kuivatada, võrreldes niiske puidu põletamisega,” ütleb Walki tehniliste toodete müügi ja turunduse asedirektor Arno Wolff. 

 

Ammendav protsess säästlikuks energiatootluseks

 

Obey on omaks võtnud kogu biomassi raie, käitlemise ja kasutamise protsessi säästlikul viisil. Energiatootmiseks on üks tähtis kütteallikas raiejääk: see osa puudest, mis jääb üle pärast seda, kui palgid on veetud paberitööstusele või saeveskitele. Muudeks allikateks on peenikesed puud, mis on langetatud selleks, et teha ruumi tasuvamate puude kasvamiseks. Obey soovitab jätta need puud ja puidujäägi enne transportimist kolmeks või neljaks nädalaks raielangile kuivama. See võimaldab puidu tõhusat kuivatamist tasuta, keskkonnasõbraliku päikeseenergia poolt. Energiatootmiseks mittevajalikud lehed ja okkad langevad maha ja need omakorda annavad pinnasele vajalikke toitaineid. Hiljem seatakse puud riita, kus päike ja tuul saavad neid edasi kuivatada.

“Kui riita laotud puit on sobiliku kattega vihma ja lume eest kaitstud, jääb see kuivaks ja ei kaota omandatud energiaväärtust. Lisaks sellele on puitu lihtne käidelda, kuna see ei ole jäätunud. Walki kattematerjal Walki-Biomass Cover on arendatud välja just antud eesmärgil. Kuna see on valmistatud peamiselt kiulisest paberist, on seda võimalik koos raiejäägiga hakkida ja põletada," ütleb Arno Wolff.

Veel üheks sammuks Obey-protsessis on puidu hakkimine metsas riida lähedal selleks, et vähendada transpordimahte ja seega vähendada transpordile kuluva energia hulka. Kui biomass on kuiv, tõuseb transporditõhusus veelgi, kuna veoautod on võimalik täita koormuspiiranguid ületamata (vett ei transpordita). Ainult kuiva biomassi ladustades välditakse hallitust.

“Biokütuse konkurentsieelise säilitamiseks peaks seda kasutatama raiealale võimalikult lähedal. See soodustaks ka kohaliku tööhõive suurenemist,” ütleb Arno Wolff.

 

Biomass metsast on tulevik

 

Kui Obey-meetodit rakendatakse samm-sammult, on võimalik biokütustest saadava energia hulka oluliselt suurendada. Selle kõige tähtsamaks tagajärjeks on võimalus asendada suur hulk fossiilenergiast taastuvenergiaga.

“Biomass on kõige olulisem kasutusel olev taastuvenergiaallikas ning metsa bioenergial on kõige suurem kasvupotentsiaal. Võrreldes paljude muude bioenergiaallikatega, annab see hea kasuliku energia väljundi, ehk teisisõnu, selle töötlemine ei tekita energiakadu. Lisaks sellele on puitu kasutades võimalik vältida konflikti teemal, kas seda peaks kasutama kütuse või toiduna," sõnab Arno Wolff. 

 

Pildiallkiri:

Obey on energia tootmiseks kasutatava puidu biomassi energiatootluse maksimeerimise protsess. Energiapuidu kaitsmine vihma ja lume eest on protsessi tähtis osa.

© Walki Group

 

Lisateabe saamiseks Obey kohta palun külastage veebilehte www.obeyinfo.com või võtke ühendus:

 

Arno Wolff

Tehniliste toodete müügi ja turunduse asedirektor

Walki Group

Tel +49 170 311 91 40

E-post: arno.wolff@walki.com

www.walki.com

 

Lühidalt Walki ettevõttest

Walki Group on juhtiv tehniliste laminaatide ja kaitsepakendimaterjalide tootja. Ettevõte on spetsialiseerunud kiudmaterjalist intelligentsete mitmekihiliste laminaattoodete tootmisele, alates hoonete energiasäästlikest kattematerjalidest kuni isoleerpakenditeni, mis on mõeldud kasutamiseks väga erinevates valdkondades. Walki Group tegutseb Soomes, Saksamaal, Hollandis, Poolas, Ühendkuningriigis, Venemaal ja Hiinas. Töötajaid on ettevõttel ligikaudu 1000. Kontserni aastane netokäive on 325 miljonit eurot.

Press release images


Obey is a procedure for maximizing the energy yield of wooden biomass used for energy production. Protecting the energy harvest from rain and snow is an important part of the procedure. © Walki Group

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Publications