Vaisala tuo markkinoille korkealaatuisen ilmanlaatuanturin parantamaan elämänlaatua, turvallisuutta, tehokkuutta ja kestävää kehitystä

Vaisalan uusi ilmanlaatuanturi AQT530 tunnistaa merkittävimmät ilmansaasteet reaaliajassa ja tehostaa näin kaupunkiyhteisöjen päätöksentekoa ympäri maailmaa.

Vaisala, maailman johtava sää-, ympäristö- ja teollisuusmittausten ratkaisuja tarjoava yritys, tuo markkinoille ainutlaatuisen ilmanlaatuanturin ja ilmanlaadun seurantaratkaisun. Tämä kustannustehokas ja skaalautuva järjestelmä tarjoaa tarkkoja mittauksia tärkeimmistä ilmanlaadun parametreista. Mittausasema on helppo asentaa, ja se antaa kaupungeille mahdollisuuden hallita ilmanlaatuun liittyviä päätöksiä tehokkaammin.

Uusi AQT530-anturi voidaan kytkeä osaksi asiakkaan omaa järjestelmää. Asiakas voi myös hankkia Vaisalan uuden innovatiivisen sää- ja ympäristötietoratkaisun, Vaisala Beaconin, jolloin AQT530 kytketään Beacon-sääasemaan ja Wx Beacon -käyttöliittymään suoraan plug and play -tekniikalla. Vaisala Beacon -ratkaisu tarjoaa asiakkaille helpon tavan mitata ilmanlaatua ja säätä luotettavasti sekä siirtää data uusimpien tietoturvastandardien mukaisesti Vaisalan pilvipalveluun, josta se on helposti asiakkaan saatavilla eri päätelaitteilla.

”Ilmansaasteet ovat merkittävä ympäristöriski terveydelle. Silti 91 % ihmisistä asuu alueilla, joilla ilmanlaatu ei Maailman terveysjärjestön mukaan ole tyydyttävällä tasolla”, kertoo Vaisalan Sää- ja ympäristöliiketoiminnan tuote- ja teknologiajohtaja Samuli Hänninen. ”Ratkaisumme tarjoaa luotettavia analyysejä ja sitä kautta mahdollisuuden suunnitella ja hallita ilmanlaatuun vaikuttavia tekijöitä.”

Monissa Euroopan kaupungeissa seurataan tällä hetkellä ilmanlaatua ja sen muutoksia kiinteillä mittausasemilla EU-lainsäädännön mukaisesti. Ne tarjoavat tarkkaa mittaustietoa, mutta niiden määrä on usein rajattu sijainti- ja kustannussyistä. Lainsäädäntö mahdollistaa kuitenkin myös uusien teknologioiden hyödyntämisen, ja pienikokoisten ilmanlaatuantureiden viimeaikainen kehitys on avannut uusia mahdollisuuksia ilmanlaadun seurannan parantamiseen.

Vaisalan ilmanlaatuanturit toimivat erittäin tärkeinä lisämittauspisteinä kiinteille mittausasemille ja täydentävät olemassa olevista laitteista saatavaa dataa. Tämä mahdollistaa tarkemmat tiedot päästölähteistä ja -muutoksista. Näillä pienikokoisilla ilmanlaatuantureilla voidaan helposti seurata ilmanlaadun kannalta kriittisiä alueita kuten vilkkaasti liikennöityjä katuja, teollisuusalueita sekä puunpolttoa asutusalueilla.

Lisätietoja AQT530-ilmanlaatuanturista ja Vaisalan muista ratkaisuista löytyy verkkosivuiltamme.


Lisätietoja lehdistölle:

Tarja Österberg, viestintäpäällikkö
Puh. 050 4871974
tarja.osterberg@vaisala.com


Vaisala on maailman johtava sää-, ympäristö- ja teollisuusmittausten ratkaisuja tarjoava yritys. 85 vuoden kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittausratkaisuja ja -palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. Vaisalan mittausteknologiaa hyödynnetään myös avaruustutkimuksessa esimerkiksi Marsissa. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on yli 1 900 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsinki arvopaperipörssissä.

vaisala.fi
twitter.com/VaisalaSuomi
linkedin.com/vaisala

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Vaisala Oyj

Head Office

P.O. Box 26, FI-00421 Helsinki, Finland

Vanha Nurmijärventie 21, 01670 Vantaa

Phone

+358 9 89491

Publications