Obey optimoi bioenergian tuoton: Hyväksi todettu menetelmä puubiomassan energia-arvon lisäämiseksi

Maailmanlaajuinen energiankulutuksen kasvu ei osoita merkkejä hidastumisesta, joten on kehitettävä kestäviä energiaratkaisuja. Tämän vuoksi biomassaenergiaa on hyödynnettävä aiempaa laajemmin ja tehokkaammin. Koko maailman metsissä jää maahan valtava määrä hakkuutähteitä, joiden bioenergia menee hukkaan. Tilannetta voidaan muuttaa käyttämällä Obey-menetelmää, joka optimoi bioenergian tuottoa pitkien pohjoismaisten perinteiden mukaisesti.

Obey on lyhenne sanoista Optimising the bioenergy yield (bioenergian tuoton optimointi), mikä viittaa energiantuotannossa käytettävään biomassaan. Walki on johtava teknisten laminaattien ja suojaavien pakkausmateriaalien valmistaja, jolla on pitkä kokemus tiiviistä yhteistyöstä metsäalan kanssa ja joka tuntee Obey-menetelmän edut. Walki pyrkii edistämään puubiomassan tehokasta käyttöä maailmanlaajuisesti ja julkistaa nyt verkkosivuston www.obeyinfo.com.

 ”Obey tarkoittaa sitä, että hakkuutähteiden ja metsiä harvennettaessa kaadettujen puiden energiapotentiaali hyödynnetään täysimittaisesti. Ensimmäisessä vaiheessa tähteiden ja puiden annetaan kuivua metsässä, ennen kuin ne haketetaan ja kuljetetaan pois. Luonnonlakien mukaan energiantuotto kasvaa merkittävästi, kun puun annetaan kuivua täysin ennen sen polttamista sen sijaan, että poltettaisiin kosteaa puuta”, sanoo Arno Wolff, Vice President Sales & Marketing, Technical Products.

 

Kattava menetelmä kestävää energiantuottoa varten

 

Obey-menetelmässä puubiomassan keräämiseen, käsittelyyn ja käyttöön sovelletaan kestävää ajattelutapaa. Tärkeä energiantuotannon polttoaine ovat hakkuutähteet. Niillä tarkoitetaan puiden osia, jotka jäävät maahan, kun rungot on viety paperiteollisuuteen tai sahoille. Toisena lähteenä ovat ohuet puut, jotka on kaadettu, jotta tuottavammat puut saisivat tilaa kasvaa. Obey-menetelmässä nämä puut ja puiden osat jätetään hakkuupaikalle kuivumaan kolmeksi tai neljäksi viikoksi ennen niiden keräämistä. Tällöin ilmainen ja ympäristöystävällinen aurinkoenergia pääsee kuivattamaan puun tehokkaasti, ja energiantuotannossa tarpeettomista pudonneista lehdistä ja neulasista muodostuu ravintoa metsälle. Tämän jälkeen puu pinotaan paikkaan, jossa aurinko ja tuuli kuivattavat sitä lisää.

”Kun pinottu puu suojataan sateelta ja lumelta sopivalla peitteellä, se pysyy kuivana ja säilyttää saavutetun energia-arvon. Puuta on myös helppo käsitellä, kun se ei ole jäässä. Walkin biopeite on kehitetty juuri tähän tarkoitukseen. Materiaali valmistetaan pääasiassa kuitupohjaisesta paperista, joten se voidaan hakettaa ja polttaa hakkuutähteiden mukana”, Arno Wolff sanoo.

Obey-menetelmän seuraavassa vaiheessa puu haketetaan lähellä pinoamispaikkaa kuljetusmäärien minimoimiseksi ja sitä kautta kuljetukseen tarvittavan energian vähentämiseksi. Jos biomassa on kuivaa, kuljetus tehostuu entisestään, koska kuorma-autot voidaan täyttää ylittämättä painorajoja (vettä ei kuljeteta). Varastoimalla vain kuivaa biomassaa vältytään myös lahoamiselta.

”Kun biopolttoaineen kilpailukyky halutaan säilyttää, se tulisi käyttää mahdollisimman lähellä hakkuupaikkaa. Tällöin myös paikallinen työllisyys paranee”, Arno Wolff sanoo.

 

Metsien biomassa on tulevaisuutta

 

Jos Obey-menetelmä otetaan käyttöön vaihe vaiheelta, biopolttoaineesta saatavaa energiamäärää voidaan lisätä huomattavasti. Tärkeimpänä seurauksena on, että suuri määrä fossiilista energiaa voidaan korvata uusiutuvalla energialla.

”Biomassa on merkittävin käytössä oleva uusiutuvan energian lähde, ja se tarjoaa eniten kasvumahdollisuuksia. Moniin muihin bioenergialähteisiin verrattuna biomassalla on hyvä nettoenergiantuotto, eli käsittelyssä ei mene energiaa hukkaan. Puuta käytettäessä ei tarvitse myöskään väitellä siitä, pitäisikö biomassaa käyttää polttoaineena vai ravinnoksi”, Arno Wolff sanoo.

 

 

Kuvateksti:

Obey on menetelmä, jonka avulla maksimoidaan energiantuotannossa käytettävän puubiomassan energiantuotto. Energiasadon suojaaminen sateelta ja lumelta on tärkeä osa menetelmää.

© Walki Group

 

 

 

Jos haluat lisätietoja Obey-menetelmästä, siirry osoitteeseen www.obeyinfo.com tai ota yhteyttä:

 

Arno Wolff

Vice President, Sales & Marketing, Technical Products

Walki Group

Puhelin: +49 170 311 91 40

Sähköposti: arno.wolff@walki.com

www.walki.com

 

Walki lyhyesti

Walki Group on johtava teknisten laminaattien ja suojapakkausmateriaalien valmistaja, joka on erikoistunut kuitupohjaisten, älykkäiden monikerroslaminaattituotteiden toimittamiseen useisiin käyttökohteisiin energiaa säästävistä rakennuspinnoitteista eristysainesovelluksiin. Walki-konsernilla on toimintoja Suomessa, Saksassa, Alankomaissa, Puolassa, Isossa-Britanniassa, Venäjällä ja Kiinassa. Konsernin henkilöstön määrä on noin 1 000. Konsernin vuosittainen liikevaihto on noin 325 miljoonaa euroa.

Press release images


Obey is a procedure for maximizing the energy yield of wooden biomass used for energy production. Protecting the energy harvest from rain and snow is an important part of the procedure. © Walki Group

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Publications