Obey optimaliserer mengden av bioenergi: En bevist metode for å øke energiverdien fra biomasse av trevirke

Den globale økningen i energibruk viser lite tegn på å flate ut, derfor må det utvikles løsninger for bærekraftig energi. Dette er grunnen til at energi som kan utvinnes fra biomasse må brukes på flere områder, og mer effektivt. I skoger over hele verden ligger det store mengder rester etter tømmerhogging som ikke brukes, og denne bioenergien blir ikke brukt. Dette kan endres ved å bruke Obey, som er en prosedyre for optimalisering av mengde bioenergi, basert på en lang, nordisk tradisjon.

Obey er et akronym for “Optimising the bioenergy yield (Optimalisering av mengde bioenergi)” som refererer til biomasse som brukes til å produsere energi. Walki, som er den ledende produsenten av tekniske laminater og beskyttende emballasjematerialer, har lang erfaring med tett samarbeid med skogsindustrien, og er godt kjent med fordelene som følger med prosedyrene som står bak Obey. Walki lanserer i disse dager internettsiden www.obeyinfo.com, for å promotere effektiv bruk av biomasse fra trevirke.

 “Hensikten med Obey er å bruke hele energipotensialet som ligger i rester etter tømmerhogst og trærne som hogges ned ved uttynning av skoger. Det første steget er å la restene og trærne tørke i skogen før de kappes og transporteres. Det er en naturlov at energiytelsen øker vesentlig hvis materialet får tørke fullstendig før det brennes, sammenlignet med å brenne fuktig ved", sier Arno Wolff, visepresident for salg, markedsføring og tekniske produkter i Walki. 

 

En komplett prosedyre for økt mengde bærekraftig energi

 

Obey omfatter hele prosedyren med innhenting, håndtering og bruk av biomasse av trevirke på en bærekraftig måte. Et viktig drivstoff for energiproduksjon er rester fra tømmerhogst: de delene av trærne som blir liggende igjen når trestammene er fraktet til papirindustrien eller til sagbruk. De andre kildene består av tynne trær som kuttes ned for å gi mer plass til at mer lønnsomme trær skal vokse. I henhold til Obey blir disse trærne og delene av trær liggende på hogststedet i tre til fire uker for å tørke før de samles inn. På denne måten kan gratis og miljøvennlig solenergi brukes til å tørke trærne på en effektiv måte, og blader og nåler som ikke trengs til energiproduksjon faller av, og tilbakefører næring til skogen. Etterpå stables veden slik at sol og vind kan tørke den enda mer.

“Hvis vedstablene beskyttes mot regn og snø ved hjelp av et egnet dekke, vil de holdes tørre og ikke miste oppnådd energiverdi. Videre vil veden være lettere å håndtere, siden den forblir fri for is. Walkis dekkemateriale, Walki-Biomass Cover, er utviklet nettopp av denne hensikt. Siden det hovedsakelig er laget av fiberbasert papir kan det kuttes opp og brennes sammen med tømmerrestene", sier Arno Wolff.

Et annet steg i Obey-prosedyren er å kutte veden på oppbevaringsområdet for å minimere transportvolumene og dermed redusere mengde energi som trengs til transport. Hvis biomassen er tørr, økes transporteffektiviteten ytterligere ved at lastebilene kan fylles uten å overskride vektbegrensninger (det transporteres ikke noe vann). Videre unngår man råtning ved å kun oppbevare tørr biomasse.

“For å opprettholde den konkurransefordelen biobrensel har, bør den bearbeides så nær hogststedet som mulig. Dette er også fordelaktig med tanke på bruk av lokal arbeidskraft", sier Arno Wolff.

 

Fremtiden er biomasse fra skogen

 

Hvis Obey implementeres steg for steg, kan den mengden energi som oppnås fra biobrensel økes vesentlig. Den viktigste konsekvensen av dette, er at store mengder fossil energi kan erstattes med fornybar energi.

“Biomasse er den viktigste av de fornybare energikildene som benyttes, og bioenergi fra skog er den absolutt største kilden, og har det beste vekstpotensialet. Sammenlignet med mange andre kilder til bioenergi gir den godt nettoresultat i form av energi, og prosesseringen gir ikke energitap. Videre, ved å bruke trevirke kan man unngå konflikten om hvorvidt biomasse skal brukes som drivstoff eller som mat”, sier Arno Wolff.

 

Bildetekst:

Obey er en prosedyre for maksimering av energimengden fra biomasse av trevirke som brukes til å produsere energi. Beskytte energiinnhøstingen fra regn og snø er en viktig del av prosedyren.

© Walki Group 

 

 

Du finner mer informasjon om Obey ved å besøke www.obeyinfo.com, eller ved å kontakte oss på:

 

Arno Wolff

visepresident for salg, markedsføring og tekniske produkter

Walki Group

Tlf +49 170 311 91 40

E-post: arno.wolff@walki.com

www.walki.com

 

Kort om Walki

Walki Group er en ledende produsent av tekniske laminater og beskyttende innpakningsmateriale og spesialiserer seg innen fremstilling av fiberbaserte, intelligente, multilaminatprodukter for markeder som varierer fra energisparende bygningskledning til barriereemballasje. Walki Group har virksomheter i Finland, Tyskland, Nederland, Polen, Storbritannia, Russland og Kina og har over 1000 medarbeidere. Gruppens årlige nettoomsetning er 325 millioner Euro.

Press release images


Obey is a procedure for maximizing the energy yield of wooden biomass used for energy production. Protecting the energy harvest from rain and snow is an important part of the procedure. © Walki Group

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Publications