Trådløst overvåkning av smøremengde. WORLD NEWS!

/ins WLubeMon - monitoren overvåker riktig smøremiddel mengde tilføres til rett tid  –grunnleggende kriterier for pålitelig smøresystem.

Systemet fungerer helt uavhengig og er i stand til å overvåke alle typer fett smøresystemer, inkludert manuell smøring.

Mengdemåleren (LubeMon) har vært tilgjengelig på markedet flere år allerede, men da med kabeloverføring. Ulempene har vært kostnader for kabelinstallasjon samt risiko for kabelskader.

WLubeMon består av en presisjons mengdemåler. Måleren kommuniserer trådløst med en kontrollenhet. Systemet gir alarm både ved for høy og for lav smøremengde. Den gir deg også statistikk /historikk.  

Kontrollenheten kan overvåke opptil 20 individuelle målere og har normalt en rekkevidde opp til 75 meter. Tilstanden for hver enhet vises tydelig på kontrollenheten. Kontrollenheten er svært brukervennlig via en touch fargeskjerm.

Batteriets varighet er 15 år.

Vi er overbevist om at dyre lagerhavarier vil bli unngått ved hjelp av dette systemet, da brukeren vil bli påminnet allerede første avvik i smøremengde.

 For ytterligere informasjon kontakt Niklas Rehn på niklas@assalub.se

Assalub AB
Prästängsvägen 15,597 30 Åtvidaberg
Tel: +46 120 358 40  
Email: info@assalub.se   
Internet: www.assalub.se


 

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Assalub Logo

Prästängsvägen 15,597 30 Åtvidaberg
Tel: +46 120 358 40  
Email: info@assalub.se   
Internet: www.assalub.se

Publications