Publications

Už žiadne kompromisy s novým čerpadlom Alfa Laval DuraCirc s rotačnými piestami

This press release has photo gallery Published on

<p><em>Alfa Laval's DuraCirc circumferential piston pump delivers performance, hygiene and simpler service</em></p>

Výkon, hygiena a jednoduchšie služby sú pre hygienické procesy nevyhnutné. Napriek tomu musia výrobcovia v mliekárenskom, potravinárskom, nápojovom, cukrárenskom odvetví a v odvetví osobnej starostlivosti a starostlivosti o domácnosť často robiť kompromisy v jednom, aby dosiahli druhé. Už nikdy viac. Nové  čerpadlo s rotačnými piestami Alfa Laval DuraCirc® poskytuje všetko:  robustný dizajn, vysokú účinnosť a spoľahlivú prevádzku; zabezpečenie hygieny s EHEDG ako aj certifikáciu 3-A ako štandard a ľahkú údržbu. 

Digitálne senzory zabezpečujú spoľahlivé monitorovanie stavu čerpadla

This press release has photo gallery Published on

/ins    „Každé dáta získané navyše pomáhajú zefektívňovať technologický proces...“ – John Walker, Portfolio Manager sortimentu čerpadiel spoločnosti Alfa Laval

V Dánsku sa otvára nové Centrum aplikácií a inovácií na manipuláciu s kvapalinami spoločnosti Alfa Laval

This press release has photo gallery Published on

Alfa Laval, svetový líder v oblastiach prenosu tepla, odstredivej separácie a manipulácie s kvapalinami, otvára najmodernejšie Centrum aplikácií a inovácií v meste Kolding v Dánsku. Centrum posilní technologické vedúce postavenie spoločnosti v oblasti manipulácie s hygienickými kvapalinami a postaví spoločnosť Alfa Laval priamo do popredia angažovanosti zákazníkov, inovácií produktov a optimalizácie procesov zákazníkov.

Nový UltraPure: Ešte väčšia konkurenčná výhoda v biotechnologickom a farmaceutickom priemysle

This press release has photo gallery Published on

/ins Predstavujeme vám zariadenia UltraPure od spoločnosti Alfa Laval pre biotechnologický a farmaceutický priemysel, ktoré zvýšia efektivitu procesov, produktivitu a kvalitu konečného produktu. Nové samonasávacie čerpadlo LKH Prime 10 UltraPure a vylepšený magnetický mixér LeviMag® UltraPure tiež znižujú celkové náklady, ktoré je potrebné investovať do ich kúpy, a zároveň zabezpečujú zodpovedné používanie zdrojov na procesy sterilného spracovania. Obidve sa dodávajú s kompletnou dokumentáciou Alfa Laval Q-doc, ktorá zaručuje transparentnosť dodávateľského reťazca.

Servisné súpravy určené na hygienické narábanie s médiami a náhradné diely: Rýchlejší servis vďaka komplexnému riešeniu

This press release has photo gallery Published on

/ins    Keď príde na servis, kľúčovú úlohu v minimalizovaní prestojov prevádzky zohrávajú tieto tri faktory: rýchlosť, kvalita a spoľahlivosť dodávateľského reťazca dielov. Originálne servisné súpravy určené na hygienické narábanie s médiami od spoločnosti Alfa Laval obsahujú všetky potrebné náhradné diely na opravenie porúch, zvládnutie opráv a naplánovaných preventívnych údržieb, a to mimoriadne rýchlo!