Modernizované horné miešadlo so spodným uchytením zaisťuje účinné a voči produktu šetrné miešanie

/ins Aby sme zaistili efektívnosť vašich procesov a bezpečnosť produktu, inovovali sme oporné ložisko na dne nádoby u miešadla Alfa Laval ALTB.

Rada ALTB ponúka riešenie problematiky miešania, ktoré spĺňajú všetky požiadavky v priemyselných odvetviach s vysokými nárokmi na hygienu. Toto miešadlo môže byť použité pre väčšinu aplikácií v atmosférických aj tlakových nádržiach a ponúka vysokú flexibilitu v mechanickom prevedení.

Oporné ložisko na dne nádoby môže viesť k úspornejšej konfigurácii a miešadlo Alfa Laval ALTB ponúka množstvo výhod a predností pri zvyšovaní účinnosti miešania.

 

VÝHODY PRE VÁS:

• Menšie trenie = nižšie opotrebenie oterom a dlhšiu životnosť.

• Nezávislosť na rotáciu = bezpečnú prevádzku bez rizika poškodenia súčastí.

• Hygienická konštrukcia v súlade s EHEDG = najvyššiu bezpečnosť produktu.

• Odolnosť voči teplote až do 150 ° C = menšia rozťažnosť a udržanie tesnosti aj pri vysokých teplotných rozdieloch.

• Lepšia hygienická konštrukcia = jednoduchšia inštalácia, čistenie, kontrola a údržba. Bez zdvíhanie hriadeľa.

 

Energeticky úsporná konštrukcia, ktorá splní vaše požiadavky

Vrtuľa typu Alfa Laval EnSaFoil, rovnako ako nami špeciálne navrhnuté vrtule Alfa Laval EnSaFerm, ktoré sú špeciálne vyvinuté pre fermentáciu, znižujú spotrebu energie a absorbciu tepla produktom.

Ich unikátny tvar vytvorený na základe rozsiahlych štúdií dynamických vlastností tekutín zabezpečuje až o 400% vyššiu účinnosť ako vrtule so štandardnou roztečou.

Okrem minimalizácie energetických strát pracujú naše vrtule pri znížených otáčkach, bez toho, aby klesol ich pracovný výkon. V porovnaní s miešadlami s konvenčnými vrtuľami tak znižujú spotrebu energie u miešadiel až o 80%.

Miešadlá značky Alfa Laval sú navrhnuté pre jednoduché čistenie a spolu s našou ponukou zariadení na čistenie nádrží vám pomôžu splniť prísne požiadavky akéhokoľvek odvetvia s vysokými nárokmi na hygienu.

Možno ich navrhnúť na použitie aj pre sterilné / aseptické účely. Navrhnutie a prispôsobenie miešadla na mieru konkrétnej úlohy zaisťuje optimálnu spotrebu energie a cenu.

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Publications