MONITORING BEŽIČNE MOGUĆNOSTI WORLD NEWS!

/ins WLubeMon kontrolira da tačna količina maziva, na vrijeme, ulazi na ležaj – tako pokriva fundametalni kriterij za pouzdan sistem podmazivanja.

Sistem funkcionira potpuno samostalno i sposoban je pratiti sve vrste sistema podmazivanja masti uključujući ručno podmazivanje.

LubeMon je dostupan vec nekoliko godina ali preko prenosa kabla. Nedostaci su visoki troškovi instalacije kablova, kao i rizik od oštećenja kablova.

WLubeMon se sastoji od preciznog mjerača masti koji mjeri količinu maziva koja se unosi u tačku podmazivanja. Mjerač redovno komunicira sa upravljačkom jedinicom. Sistem osigurava alarm i za preveliku i prenisku količinu zvuka, kao i za statistiku i funkcije dnevnika.

Kontrolna jedinica može nadgledati do 20 pojedinačnih metara i normalno je prevoz od 75 metara. Uvjet za svaki metar je jasno prikazan na kontrolnoj jedinici. Kontrolna jedinica je veoma jednostavna i ima ekran u boji

Baterija traje najmanje 15 godina

 Uvjereni smo da će se mnogi skupi raspadi ležajeva izbjeći korištenjem ovog sistema jer će korisnik biti opomenut već na prvom propustenom podmazivanju.

Za dodatne informacije obratite se Niklasu Rehnu na niklas@assalub.se

Assalub AB
Prästängsvägen 15,597 30 Åtvidaberg
Tel: +46 120 358 40  
Email: info@assalub.se   
Internet: www.assalub.se

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Assalub Logo

Prästängsvägen 15,597 30 Åtvidaberg
Tel: +46 120 358 40  
Email: info@assalub.se   
Internet: www.assalub.se

Publications