Så enkelt är det Minska rengöringstiden med 70% och driftskostnaderna med upp till 80%!

/ins Effektiv och kostnadseffektiv rengöring

Effektiv rengöring är avgörande för produktintegriteten, produktiviteten och lönsamheten inom alla hygienbranscher. Genom att välja rätt rengöringsutrustning kan du minska vatten-, kemikalie- och energikostnaderna samt minimera rengöringstiden mellan produktionscyklerna.

Nu även montering i efterhand via små tanköppningar

Som del av marknadens mest konsekventa sortiment av tankrengöringsmaskiner med roterande diskhuvuden, tillförde vi nyligen tre nya Alfa Laval-maskiner med roterande diskhuvuden: GJ A2, GJ A6 och GJ PF FT.

Dessa ger dig möjlighet att enkelt installera teknik för roterande diskhuvuden i små tanköppningar (3–4 tum), där statiska spraykulor och roterande sprayhuvuden normalt monteras idag. Genom att eftermontera ett av de tre små diskhuvudena slipper du omarbeta tanken för att kunna uppgradera tankrengöringsutrustningen, vilket ger låga installationskostnader.

Enkelt att uppgradera från statiska spraykulor

När du behöver mer effektiv rengöring är det enkelt att uppgradera från statiska spraykulor till Alfa Lavals GJ teknik med roterande diskhuvuden. Lossa bara den statiska spraykulan och ersätt den med ett nytt roterande clip-on-diskhuvud. Diskhuvudet använder ett rengöringsmönster som dynamiskt och effektivt fördelar vattnet till tankens inre ytor. Den stora mekaniska kraften som skapas av strålarna avlägsnar effektivt kvarvarande rester och ger bästa möjliga förhållanden för hygienisk produktion. 

Roterande diskhuvuden rengör tanken 70% snabbare än system med statiska spraykulor. Tack vare den snabbare rengöringen använder de också mindre vatten och rengöringsmedel, vilket minskar driftskostnaderna med upp till 80%.  Roterande diskhuvuden ger enastående rengöring, bättre och säkrare kvalitet på slutprodukten och större total produktion för alla hygientillämpningar.

Genom att använda tankrengöringsmaskiner från Alfa Laval får du ...

• Snabbare rengöring = mer produktionstid

• Mer effektiv rengöring = minimerad risk för att förlora produkter på grund av nedsmutsning

• Anslagsrengöring = minskad användning av vatten och kemikalier

• Automatiserad rengöring = validerad process som säkerställer hög produktkvalitet

• Snabb återbetalning = ofta mindre än 1 år tack vare låga driftskostnader

Kort om Alfa Laval
Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialiserade produkter och processtekniska lösningar. 
Vår utrustning och våra system och tjänster bidrar till att optimera kundernas processer - om och om igen.
Med vår hjälp värmer, kyler, separerar och transporterar våra kunder produkter som olja, vatten, kemikalier, drycker, livsmedel, läkemedel och stärkelse. 
Vår världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i framkant.

Hur kontaktar jag Alfa Laval
Uppdaterad kontaktinformation för Alfa Laval i alla länder finns på vår globala website www.alfalaval.com

Popularitet:

röst data

Vi uppskattar om Du tar dig tid att meddela om Du kommer att publicera nyheten. Tack på förhand!

Publications