Cows feeling better and producing more milk

I år har den svenska försäljningen av det biologiska ensileringsmedlet Feedtech Silage fyrdubblats. Medlet förstärker den naturliga konserveringsprocessen i ensilaget, genom att tillföra mjölksyrabakterier och särskilda enzymer. Resultatet uppges vara ett näringsriktigt vinterfoder till korna som gör att de äter bättre och mjölkar mer. Medlet har tagits fram av Alfa Laval Agri och Sveriges Lantbruksuniversitet i samarbete.

Feedtech Silage introducerades i liten skala förra säsongen. I år har försäljningen i Sverige fyrdubblats och därmed nått en marknadsandel om fem procent. Medlet har också med framgång introducerats i några andra länder, bland annat USA och Tyskland. Kanada har tiofaldigat volymerna. Också i Ungern och Tjeckien har försäljningen ökat.
Sammanlagt ses framgångarna som ett genombrott för de biologiska medlen.
- Nu har de blivit en allvarlig konkurrent till de syrabaserade medel som hittills dominerat marknaden, säger Jonas Carlgren, ansvarig för produktområde fodertillsatser. I förtorkade och välhackade grödor är bakteriepreparat att föredra framför syrabaserade.
Han förklarar att bakteriepreparaten, förutom att vara helt ofarliga att hantera, också ger ett ensilage som korna föredrar. Försök och praktisk erfarenhet visar att de äter mer ensilage när det är behandlat med naturliga bakterier. Enligt Jonas Carlgren ökar avkastningen samtidigt som foderkostnaderna sänks.
Maskinerna uppges dessutom hålla längre p g a minskade frät- och korrosionsskador. Andra miljöfördelar är frånvaron av surt pressvatten samt reducerad volym och därmed mindre miljöpåverkan vid transporter.

Bildtext: Kornas aptit ökar när naturliga tillsatser har använts för att konservera vallskörden till vinterfodret. I en undersökning vid Sveriges Lantbruksuniversitet åt djuren fyra procent mer och mjölkade fyra procent mer när de fick biologiskt konserverat vinterfoder.

För mer information kontakta:
Jonas Carlgren
Alfa Laval Agri AB
Box 617
151 27 Södertälje
Tel: 08-550 295 67
Fax: 08-550 630 65
Mob: 070-340 37 96

Press release images


Cows feeling better and producing more milk

Popularitet:

röst data

Du kan inte ge feedback på denna artikel.

Publications