M-REALS FABRIK I KIRKNIEMI INVESTERAR I NY RULLMASKIN FÖR ATT UPPFYLLA KRAVEN FRÅN DE BREDARE HSWO-PRESSARNA

M-real investerar 7 miljoner euro i en ny rullmaskin vid fabriken i finska Kirkniemi. Syftet är att höja kvalitetsnivån och motsvara den högre produktionseffektivitet som tillåts av de nya och bredare HSWO-pressarna (heat-set web offset). Den nya rullmaskinen ska installeras på maskinlinje 1 som tillverkar den lättviktiga kvaliteten Galerie Lite (35-54 gr.) Rullmaskinen representerar det allra senaste inom teknikområdet.

”I och med övergången till bredare och snabbare pressar uppstår ett krav på enhetlig kvalitet över bredare rullar med större diameter, i kombination med högre banhastigheter”, säger Martti Savelainen, fabrikschef vid M-real Kirkniemi. ”Genom att modernisera vår upprullningsteknik kan vi uppfylla de framtida behoven hos våra kunder, sett till rulldimension och kvalitet.”

Den nya rullmaskinen av typ Winbelt, tillverkad av Metso Paper, ska installeras i januari 2008.

Information till redaktörer: M-real har över 14 000 anställda och är ett av Europas ledande pappersföretag. Via sitt världsomspännande försäljningsnät levererar M-real till förlag, tryckerier, pappersgrossister och välkända företag inom konsumentvarusektorn. M-real tillverkar utmärkta träfiberbaserade lösningar för konsumentförpackningar, informationsmaterial och reklamprodukter. Tillsammans med sina kunder och partners utvecklar M-real lösningar för krävande sluttillämpningar, som tidskrifter, konstböcker, broschyrer, direktreklam och kontorstryck, liksom förpackningar för skönhets- och hälsoprodukter, cigaretter, exklusiva matvaror och konsumentelektronik.

Företaget fokuserar på fyra kärnverksamheter: Kundförpackning, Förlag, Civiltryck och Kontorstryck. Map Merchant Group fungerar som M-reals pappersgrossist.

M-real Corporation har sitt huvudkontor i Finland och är noterat på OMX, Helsingfors Fondbörs. Företagets omsättning 2006 uppgick till 5,6 miljarder euro. M-real ingår i Metsäliitto-koncernen. Med sin omsättning på 8,5 miljarder euro är Metsäliitto-koncernen världens åttonde skogsindustrikoncern i storlek. www.m-real.com

Illustration 1.

M-reals fabrik i Kirkniemi investerar i ny rullmaskin för att uppfylla kraven från de bredare HSWO - pressarna
© M-real

Illustration 2.

”Genom att modernisera vår upprullningsteknik kan vi uppfylla de framtida behoven hos våra kunder, sett till rulldimension och kvalitet”, säger Martti Savelainen
© M-real

För ytterligare information:

Ekman Patrik
Försäljningsdirektör

Kanalvägen 12
194 61 Uplands Väsby
+46 70 201 56 30

patrik.ekman@m-real.com
www.m-real.com

Marjo Halonen,
VVD Marketing Communications, M-real Publishing

+358 10 469 462
marjo.halonen@m-real.com

Press release images


M-REALS FABRIK I KIRKNIEMI INVESTERAR I NY RULLMASKIN FOumlR ATT UPPFYLLA KRAVEN FRAringN DE BREDARE HSWO-PRESSARNA

M-REALS FABRIK I KIRKNIEMI INVESTERAR I NY RULLMASKIN FOumlR ATT UPPFYLLA KRAVEN FRAringN DE BREDARE HSWO-PRESSARNA

Popularitet:

röst data

Du kan inte ge feedback på denna artikel.

Publications